<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

تجهیز کارگاه گندله سازی فولاد کاوه جنوب کیش

پروژه گندله سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید سالیانه ۵ میلیون تن در سال در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در زمینی به مساحت ۲۳ هکتار در مهر ماه ۱۳۹۲ شروع بکار نمود. شرکت توسعه عمران مکران فعالیت خود را در این پروژه با اجرای ساخت ساختمان های تجهیز کارگاه، محوطه سازی محوطه تجهیز کارگاه و راههای دسترسی پیرامون کارخانه آغاز نمود.